Mengenal apa itu bahasa pemrograman

Bahasa sudah digunakan sejak zaman dahulu kalah untuk berkomunikasi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hingga kini bahasa masih terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Namun dalam tulisan ini kita tidak akan membahas bahasa sehari-hari yang kita gunakan. Bahasa yang akan kita bahas adalah bahasa untuk berkomunikasi dengan mesin. [...]